Agrarianism in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries

Agrarianism in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries

Veranstalter
Centre for Central European Studies (joint research centre of Masaryk Institute and Archives of the ASCR and CEVRO Institute); Office of the Government of the Czech Republic
Veranstaltungsort
Ort
Prague, Czech Republic
Land
Czech Republic
Vom - Bis
23.10.2013 - 25.10.2013
Website
Von
Rudolf Kučera, Masaryk Institute and Archives, Czech Academy of Sciences

The reception ceremony will take place on October 23rd 2013 at 7 p.m. in Hrzánský Palace,
Loretánská 177/9, Praha 1. By special invitation only.

On this occasion, Eva Broklová will present her book Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Švehla.

Thursday, October 24th 2013
8,30-9,00 Registrace/Registration
9,00-9,10 Úvodní slovo /Introduction

I. panel
Agrarismus a jeho historiografie/Agrarianism and its historiography
chair: Luboš Velek

9,10-9,30 Jan Rychlík (Prague): Agrární strany a hnutí ve střední a východní Evropě a vztahy mezi nimi / Agrarian parties and movements in Central and Eastern Europe and their relations
9,30-9,50 Eva Broklová (Prague): Antonín Švehla
9,50-10,10 Josef Harna (Prague): Historiografie českého a slovenského agrárního politického hnutí: výsledky a mezery / Historiography of Czech and Slovak agrarian movement: results and blank spaces

10,10-10,40 Diskuze a přestávka/Discussion and coffee break

II. panel
Český agrarismus před první světovou válkou/Czech Agrarianism before World War I

chair: Martin Klečacký
10,40-11,00 Luboš Velek (Prague): Vznik a vývoj agrární strany do roku 1914 / Origins and development of agrarian party till 1914
11,00-11,20 Pavel Fabini (Prague): Josef Dürich a „staročeští agrárníci.“ Střet identit v Národní straně na sklonku 19. století / Josef Dürich and „agrarians within old Czechs‘ party“. Clash of identities in the National party at the end of the 19th century
11,20-11,40 František Čapka (Brno): Úsilí agrární strany o získání politického vlivu mezi pěstiteli cukrovky v letech před první světovou válkou v českých zemích (s přihlédnutím na Moravu) / Efforts of agrarian party to gain political influence among sugar beet producers before WWI in the Czech lands (with special attention to Moravia)

11,40-13,00: Diskuze a přestávka na oběd/Discussion and lunch break

III. panel
Antonín Švehla a meziválečný československý agrarismus/Antonín Švehla and Interwar Agrarianism in Czechoslovakia
chair: Jaroslav Rokoský

13,00-13,20 Antonie Doležalová (Prague): Agrarismus: zdroj klientelismu a korupce? / Agrarianism: source of clientelism and corruption?
13,20-13,40 Michal Pehr (Prague): Agrární strana a politický katolicismus v meziválečném Československu / Agrarian party and political Catholicism in the interwar Czechoslovakia
13,40-14,00 Marek Šmíd (České Budějovice): Agrární strana a její činitelé v představách a plánech Svatého stolce v meziválečném Československu / Agrarian party and its representatives in the concepts and plans of the Holy See in the interwar Czechoslovakia
14,00-14,20 Miroslav Šepták (Prague): Alternativa vůči Hradu? Zahraničně-politické představy českých a slovenských agrárníků v třicátých letech minulého století / An option against the Prague Castle? Foreign policy concepts of Czech and Slovak agrarians in the 30’s of the 20th century

14,20-15,00 Diskuze a přestávka/Discussion and coffee break

IV. panel
Agrární vůdci a teoretici/Agrarian Leaders and Theorists
chair: Eva Broklová

15,00-15,20 Eduard Kubů - Jiří Šouša (Prague): Franz Křepek – profilující osobnost německého agrarismu v českých zemích závěru 19. a prvních desetiletí 20. století / Franz Křepek – a high-profile personality of the German agrarianism in the Czech lands at the turn of the 19th and 20th century
15,20-15,40 L‘ubica Kázmerová (Bratislava): Anton Štefánek, významný predstaviteľ agrarizmu na Slovensku / Anton Štefánek, an important representative of agrarianism in Slovakia
15,40-16,00 Ilona Bažantová (Prague): Národohospodář Cyril Horáček (1862 – 1943) / National economist Cyril Horáček (1862-1943)
16,00-16,20 Lukáš Kopecký (Ústí nad Labem): Karel Viškovský (1868 - 1932).

16,20-17,00 Diskuze a přestávka/Discussion and coffee break

V. panel
Politický agrarismus v současnosti/Political Agrarianism Today
chair: Antonie Doležalová

17,00-17,20 Ladislav Mrklas (Prague): Rodina agrárních politických stran včera a dnes / A family of agrarian political parties then and now
17,20-17,40 Miroslav Novák (Prague): Švýcarská lidová strana / Swiss People’s Party
17,40-18,00 Miloš Brunclík (Prague): Severské agrární strany / Scandinavian agrarian parties
18,00-18,20 Petr Sokol (Prague): Agrární strany v Polsku / Agrarian parties in Poland

18,20-18,40 Diskuze/Discussion

19,30 Společná večeře referentů/Collective dinner of the presenters

Friday, October 25th 2013
VI. panel
Agrarismus ve své nadnárodní formě/Agrarianism transnationalized
chair:Roman Holec

9,00-9,20 Miloslav Szabó (Prague) - Klaus Richter (Birmingham): Agrarismus und Agrarantisemitismus in Ostmitteleuropa (1900 – 1938) / Agrarianism and agrarian anti-Semitism in the East Central Europe (1900-1938)
9,20-9,40 Uwe Müller (Leipzig): Deutsche Konzepte und Erfahrungen von Siedlung und Landreform sowie ihr Einfluss auf den (ost-)mitteleuropäischen Agrarismus / German concepts and experience of the Land Reform and its impact on the agrarianism in the East Central Europe
9,40-10,00 Stanisław Stępka (Warsaw): Attitude of the International Peasant Union to Communism (1947-1989)
10,00-10,20 Piotr Swacha (Warsaw): European integration in the International Peasents‘ Union concepts

10,20-11,00 Diskuze a přestávka/Discussion and coffee break

VII. panel
Slovenský agrarismus /Agrarianism in Slovakia
chair: Michal Pehr

11,00-11,20 Roman Holec (Bratislava): Zväz slovanskej agrárnej mládeže (1924 – 1938) / Union of Slavonic Agrarian Youth
11,20-11,40 Róbert Arpáš (Nitra): Zjazd mladej agrárnej generácie 1933 / Congress of young agrarian generation 1933
11,40-12,00 Matej Hanula (Bratislava): Roľnícka osveta a jej úloha pri šírení vzdelanosti a vplyvu agrárnej strany na medzivojnovom Slovensku / Raising of peasants‘ public awareness and its role in propagation of education and influence of agrarian party in the interwar Slovakia

12,00-13,30 Diskuze a přestávka na oběd/Discussion and lunch break

VIII. panel
Agrarismus ve víru hospodářské krize a druhé světové války / Facing the Challenges of the Interwar Economic Crisis and World War II
chair: Jan Rychlík

13,30-13,50 Sorin Radu (Sibiu): Agrarianism in Romania: Political Evolution and Doctrine of Ploughmen’s Front (1933 – 1953)
13,50-14,10 Mihai-Dan Cirjan (Budapest): The External Limits of the Peasantist State: The Romanian Agrarian Movement and the Financial Crisis of an Eastern European State
14,10-14,30 Suzana Leček (Zagreb): „To use all opportunities“: Alternative political strategies of the Croatian Peasant Party (1918-1941)
14,30-14,50 Ivica Šute (Zagreb): The economic leaders of Croatian Peasant Movement in interwar period (1918-1939/41)

14,50-15,30 Diskuze a přestávka/Discussion and coffee break

IX. panel
Agrarismus v poválečném uspořádání Evropy/Agrarianism in the Aftermath of World War II
chair: Klaus Richter

15,30-15,50 Tomasz Skrzyński (Nowy Sacz): The Polish Peasant Party after the departure of Stanisław Mikołajczyk (its place on the political stage, the structures) 11. 1947 – 11. 1949
15,50-16,10 Éva Cseszka (Budapest): Theoretical and political struggles between agrarian experts and the communist party in Hungary (1945-1948)
16,10-16,30 Vasil Paraskevov (Shumen): The Last Struggle: The Suppression of Agrarian Parties in Bulgaria, Hungary and Romania, 1944-1948
16,30-16,50 Jaroslav Rokoský (Ústí nad Labem): Vězeňský úděl agrárníků v poválečném Československu / A prisoner’s lot of agrarian politicians in Czechoslovakia after WW II

16,50-17,30 Diskuze a zakončení konference/Discussion and conference conclusion

We would like to ask those interested in attending the conference to send their name and name of their institution to the following email address: klecacky.martin@seznam.cz by October 11th 2013.

It is also necessary to pay the conference fee in the amount of 200 CZK (100 CZK for students and seniors) via bank transfer to the bank account IBAN: CZ34 5500 0000 0022 6128 3001, BIC: RZBC CZPP. Please state your name to the message field for us to match the payment with your registration.

The conference fee includes the admission to the conference and refreshments.

Programm

Kontakt

Martin Klecacky
MUA AV CR, Na Florenci 3, 110 00
Prague 1, Czech Republic
klecacky.martin@seznam.cz


Redaktion
Veröffentlicht am
Beiträger
Klassifikation
Weitere Informationen
Land Veranstaltung
Sprach(en) der Veranstaltung
Czech, Englisch
Sprache der Ankündigung