Mesto a dejiny 2 (2013), 2

Titel
Mesto a dejiny 2 (2013), 2.


Hrsg. v.
Martin Pekár, Peter Fedorčák
Heft(e)
2
Preis
(printed copy for institutions upon request)
Herausgeber d. Zeitschrift
Martin Pekár, Peter Fedorčák
Erscheinungsweise
zweimal jährlich
Kontakt
Department of History, Faculty of Arts, UPJŠ in Košice, Moyzesova 9, 040 59 Košice, Slovak Republic Phone: 00421-55-2347142 E-mail: Peter Fedorčák (peter.fedorcak@upjs.sk)

Table of Content

Sendeková, Mária: Konštantínopol a správny systém rímskeho impéria v 4. storočí [Constantinopole and the administrative system in the Roman Empire in the 4th century]

Magdoško, Drahoslav: Kostoly a špitály na predmestiach Košíc v stredoveku [Suburban churches and hospitals in medieval Košice]

Federmayer, Frederik: Marek Walticher (1603-1655) a jeho rodina. Kariéra prešporského mešťana v kráľovských a palatínskych službách [Marek Walticher (1603-1655) and his family. Career of Pressburg burgher in royal and palatine ministry]

Papáč, Richard: Požiare a podpaľačstvo v Košiciach v 16. storočí [Fires and arson in Košice in the 16th century]

Gergely, Ladislav: Verejný poriadok v meste Košice v období prvej svetovej vojny [Public order in Košice during the First World War]

Chronicle, Annotations

Zitation
Mesto a dejiny 2 (2013), 2. in: H-Soz-Kult, 27.03.2018, <www.hsozkult.de/journal/id/zeitschriftenausgaben-10974>.
Weitere Hefte ⇓