Dějiny - Teorie – Kritika / History - Theory – Criticism 16 (2019), 2

Titel
Dějiny - Teorie – Kritika / History - Theory – Criticism 16 (2019), 2.


Hrsg. v.
Faculty of Humanities of the Charles University, Prague
Heft(e)
2
Erschienen
Prag 2019: Selbstverlag
Umfang
342 S.
Preis
98 Kc
Herausgeber d. Zeitschrift
Faculty of Humanities of the Charles University, Prague
Erscheinungsweise
zweimal jährlich
Kontakt
Dějiny – Teorie – Kritika/ History – Theory – Criticism Faculty of Humanities of the Charles University Pátkova 2137/5 182 00, Prague 8 Czech Republic dtk@fhs.cuni.cz

Obsah / Contents

1. Studie a eseje / Studies and Essays

VLADAN HANULÍK
White Coat Effect: The Making of the Patient-Physician Relationship in Modern Europe
Efekt bílého pláště: utváření vztahu pacienta a lékaře v moderní Evropě
(175–199)

VÁCLAV SMYČKA
Ctnost dějinnosti a zatracení bezdějinných.
K dějinnému aktérství v post-osvícenské středoevropské filozofické tradici
The Virtue of Historicity and the Damnation of Non-Historic People. On Historical Agency in the Post-Enlightenment Central European Philosophical Tradition
(200–223)

LUKÁŠ PĚCHULA
Literární antisemitismus a konstrukce image židovského
národa v meziválečných románech širšího Ostravska. Imagologicko-komparativistická studie
Literary Antisemitism and the Construction of an Image of the Jewish Nation in the Interwar Novels of the Moravian-Silesian Region: Imagological-Comparative Study
(224–250)

2. Diskuse a rozepře / Discussions and Disputes

JAN HORSKÝ
„Obecné dějiny“, „obsahová filozofie dějin“ a evoluční teorie
‘General History’, ‘Content-Oriented Philosophy of History’, and the Theory of Evolution
(253–263)

MILOŠ HAVELKA
Existují obecné dějiny?
Is There a General History?
(264–269)

MIROSLAV HROCH
Obecné, světové, globální dějiny?
General, Global, or World History?
(270–274)

3. Recenze a reflexe / Reviews and Reflections

S. M. AMADAE – Prisoners of Reason: Game Theory and Neoliberal Political Economy; HUNTER HEYCK – Age of System: Understanding the Development of Modern Social Science; EGLĖ RINDZEVIČIŪTĖ, The Power of Systems: How Policy Sciences Opened Up the Cold War World (Vítězslav Sommer)
(277–285)

PHILIPP THER – Nový pořádek na starém kontinentě. Příběh neoliberální Evropy (Michal Kopeček)
(286–292)

DAGMAR HÁJKOVÁ, PAVEL HORÁK, VOJTĚCH KESSLER, MIROSLAV MICHELA (edd.) – Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu (Andrea Talabér)
(293–297)

OTA KONRÁD, RUDOLF KUČERA – Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922 (Jakub Rákosník)
(298–302)

KRZYSZTOF BRZECHCZYN (ed.) – Towards a Revival of Analytical Philosophy of History. Around Paul A. Roth’s Vision of Historical Sciences (Karel Šima)
(303–313)

DENISA NEČASOVÁ – Nový socialistický člověk. Československo 1948–1956 (Bohumil Melichar)
(314–319)

LUKÁŠ FASORA, JIŘÍ HANUŠ, DENISA NEČASOVÁ (edd.) – Svůdnost sociálního experimentu: nový člověk 20. Století (Jakub Vrba)
(320–323)

KAMIL ČINÁTL, JAN MERVART, JAROSLAV NAJBERT (edd.) – Podoby česko-slovenské normalizace: dějiny v diskusi (Jakub Rákosník)
(324–329)

MARIE BAHENSKÁ, LIBUŠE HECZKOVÁ, DANA MUSILOVÁ – Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci (Radek Hylmar)
(330–334)

LENKA ŘEZNÍKOVÁ – Ad majorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A. Komenského (Radmila Prchal Pavlíčková)
(335–338)

Editorial Note (339–340)
Upozornění redakce (341–342)

Zitation
Dějiny - Teorie – Kritika / History - Theory – Criticism 16 (2019), 2. in: H-Soz-Kult, 27.04.2021, <www.hsozkult.de/journal/id/zeitschriftenausgaben-13044>.
Weitere Hefte ⇓