Sortieren nach:
 • -
  Rez. von Martina Winkler, Universität Bremen
  • Knapík, Jiří (Hrsg.): Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech [Kinder, Jugend und Sozialismus in der Tschechoslowakei in den 50er und 60er Jahren]. , Opava 2014
 • -
  Rez. von Jiri Staif, Charles University, Prague
  • Kučera, Rudolf: Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914–1918 [Rationed Life: War, Everyday Life and Labour Politics in the Bohemian Lands 1914-1918], Prag 2013
 • -
  Rez. von Peter Heumos, Moosburg
  • Rákosník, Jakub: Sovětizace sociálního státu [Die Sowjetisierung des Sozialstaates]. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945 1960 [Das volksdemokratische Regime und die sozialen Rechte der Bürger in der Tschechoslowakei 1945-1960], Prag 2010
 • -
  Rez. von Markus Cerman, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien
  • Velková, Alice: Krutá vrchnost, ubozí poddaní?. Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Št’áhlavy [Grausame Obrigkeit, arme Untertanen? Veränderungen der ländlichen Familie und Gesellschaft im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jhd.], Prag 2009
 • -
  Rez. von Alfons Adam, Institut Terezínské iniciativy, Praha
  • Čapková, Kateřina; Frankl, Michal: Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933–1938 [Unsichere Zuflucht. Die Tschechoslowakei und die Flüchtlinge vor dem Nationalsozialismus 1933-1938], Praha 2008