Sortieren nach:
 • -
  Rez. von Sebastian Paul, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung Marburg
  • Rychlík, Jan; Rychlíková, Magdaléna: Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919-1939 [Die wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Entwicklung der Podkarpatská Rus 1919–1939], Prag 2013
 • -
  Rez. von Daniel Šitera, Universität Leipzig
  • Myant, Martin; Drahokoupil, Jan: Tranzitivní ekonomiky [Transition Economies]. Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie [Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia], Prag 2013
 • -
  Rez. von Blanka Koffer, Institut für Geschichtswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin
  • Ševeček, Ondřej; Jemelka, Martin (Hrsg.): Company Towns of the Baťa Concern. History – Cases – Architecture, Stuttgart 2013
  • Ehrenbold, Tobias: Bata. Schuhe für die Welt, Geschichten aus der Schweiz, Baden 2012
  • weitere Titel ...
 • -
  Rez. von Markus Cerman, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien
  • Velková, Alice: Krutá vrchnost, ubozí poddaní?. Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Št’áhlavy [Grausame Obrigkeit, arme Untertanen? Veränderungen der ländlichen Familie und Gesellschaft im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jhd.], Prag 2009