Sortieren nach:
 • -
  Rez. von Ingo Loose, Institut für Zeitgeschichte München-Berlin
  • Engelking, Barbara; Grabowski, Jan (Hrsg.): Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, Warszawa 2018
 • -
  Rez. von Paulina Gulińska-Jurgiel, Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
  • Jasiński, Łukasz: Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce 1945-1989, Gdańsk; Warszawa 2018
 • -
  Rez. von Diana Siebert, Historisches Seminar, Universität Siegen
  • Linkiewicz, Olga: Lokalnosc i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym [Lokalität und Nationalismus. Dörfliche Gesellschaften in Ostgalizien in der Zwischenkriegszeit], Kraków 2018
 • -
  Rez. von Natali Stegmann, Geschichte Südost- und Osteuropas, Universität Regensburg
  • Jarząbek, Marcin: Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego, Kraków 2017
 • -
  Rez. von Kai Struve, Institut für Geschichte, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
  • Kopstein, Jeffrey S.; Wittenberg, Jason: Intimate Violence. Anti-Jewish Pogroms on the Eve of the Holocaust, Ithaca 2018
  • Tryczyk, Mirosław: Miasta Śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów, Warschau 2015
 • -
  Rez. von Kai Struve, Institut für Geschichte, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
  • Tokarska-Bakir, Joanna: Pod klatwa. Społeczny portret pogromu kieleckiego, tom 1, Warszawa 2018
  • Tokarska-Bakir, Joanna: Pod klatwa. Społeczny portret pogromu kieleckiego, tom 2: Dokumenty, Warszawa 2018
 • -
  Rez. von Monika Heinemann, Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow, Leipzig
  • Machcewicz, Paweł: Muzeum. , Kraków 2017
 • -
  Rez. von Frank Grelka, Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP), Europa-Universität Viadrina
  • Janczewska, Marta (Hrsg.): Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 24. Obozy pracy przymusowej, Warszawa 2015
 • -
  Rez. von Jan Surmann, Herder-Institut, Marburg
  • Majchrzyk, Joanna; Budrewicz, Tadeusz; Axer, Jerzy; Bujnicki, Tadeusz (Hrsg.): Ludzie i krasnoludki – powinowactwa z wyboru [People and Gnomes – Elective Affinities]. , Warszawa 2014
 • -
  Rez. von Julia Werner, Institut für Geschichtswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin
  • Jaworski, Rudolf; Peters, Florian: Alltagsperspektiven im besetzten Warschau / Perspektywy codzienności w okupowanej Warszawie. Fotografien eines deutschen Postbeamten (1939–1944) / Fotografie niemieckiego urzędnika pocztowego (1939–1944), Marburg 2013
 • -
  Rez. von Klemens Kaps, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
  • Sowa, Jan: Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą [The Phantom Body of the King. Peripheral Struggles with a Modern Form], Krakau 2011
 • -
  Rez. von Jan Surman, Herder-Institut Marburg
  • Dybiec, Julian: Polska w orbicie wielkich idei. Polskie przekłady obcojęzycznego piśmiennictwa 1795–1918, Tom 1 [Im Orbit großer Ideen. Polnische Übersetzungen des fremdsprachigen Schrifttums 1795–1918, Teil 1], Warszawa 2011
 • -
  Rez. von Grzegorz Rossolinski-Liebe, Friedrich-Meinecke-Institut, Freie Universität Berlin
  • Mędykowski, Witold: W cieniu gigantów. Pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej, Warschau 2012
  • Geissbühler, Simon: Blutiger Juli. Rumäniens Vernichtungskrieg und der vergessene Massenmord an den Juden 1941, Paderborn 2013
 • -
  Rez. von Grzegorz Rossolinski-Liebe, Berlin
  • Grabowski, Jan: Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu [Jagd auf Juden 1942-1945. Forschungen über die Geschichte eines Kreises], Warschau 2011
  • Engelking, Barbara: Jest taki piekny słoneczny dzień…. Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945 [Es ist so ein schöner sonniger Tag… Schicksale von Juden, die in polnischen Dörfern zwischen 1942 und 1945 Rettung suchten], Warschau 2011
  • weitere Titel ...
 • -
  Rez. von Dagmara Jajeśniak-Quast, Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropa an der Universität Leipzig (GWZO)
  • Skobelski, Robert: Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970 [Die Politik der VR Polen gegenüber den sozialistischen Staaten in den Jahren 1956-1970]. Współpraca – napięcia – konflikty [Zusammenarbeit – Spannungen – Konflikte], Poznan 2010
 • -
  Rez. von Felicitas Söhner, Fernuniversität Hagen
  • Karoline, Gil; Jaskułowski, Tytus (Hrsg.): Zwanzig Jahre danach. Gespräche über den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag. Dwadziescia lat pozniej. Rozmowy o polsko-niemieckim Traktacie o dobrym sasiedztwie i przyjaznej wspołpracy, Breslau 2011
 • -
  Rez. von Maciej Górny, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa / Imre Kertész Kolleg Jena
  • Romek, Zbigniew: Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944–1970 [Zensur und Geschichtswissenschaft in Polen 1944-1970]. , Warszawa 2010
 • -
  Rez. von Maciej Górny, Institut für Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Warschau
  • Wierzbicki, Andrzej: Spory o polską duszę [Widerstreit über die polnische Seele]. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku [Zum Problem der nationalen Charakterologie in der polnischen Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts], Warschau 2010
 • -
  Rez. von Katarzyna Stoklosa, Lehrstuhl für Europastudien, Technische Universität Dresden
  • Kerski, Basil; Kotula, Andrzej; Ruchniewicz, Krzysztof; Wóycicki, Kazimierz (Hrsg.): Przyjazn nakazana? [Verordnete Freundschaft?]. Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990 [Beziehungen zwischen der DDR und Polen in den Jahren 1949-1990], Wrocław 2009
 • -
  Rez. von Stefan Dyroff, Historisches Institut, Universität Bern / Schweizerischer Nationalfonds (SNF)
  • Krzoska, Markus (Hrsg.): Erinnerungen des Posener Domherren Albert Steuer. , München 2010
  • Matwiejczyk, Witold: Niemieccy katolicy w poznańskiem a polityka narodowościowa rządu pruskiego 1871-1914. , Lublin 2009
Seite 1 (33 Einträge)
Ausgewählte Optionen