Sortieren nach:
 • -
  Rez. von Eva Schäffler, Institut für Zeitgeschichte, München
  • Kopeček, Michal (Hrsg.): Architekti dlouhé změny. Expertní kořeny postsocialismu v Československu, Praha 2019
 • -
  Rez. von Jan Surman, Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences
  • Vaněk, Miroslav u.a. (Hrsg.): Sto studentských evolucí. Vyskokoškolští studenti roku 1989: Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě, Praha 2019
 • -
  Rez. von Sarah Lemmen, Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid
  • Vaněk, Miroslav; a kol. (Hrsg.): Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu, Praha 2019
 • -
  Rez. von Filip Bláha, Centre for Higher Education Studies, Prag
  • Štaif, Jiří: Modernizace na pokračování. Společnost v českých zemích (1770–1918), Prag 2020
 • -
  Rez. von Volker Zimmermann, Collegium Carolinum – Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei, München
  • Kučera, Jaroslav: Mírové uspořádání s Německem. Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci, Praha 2018
 • -
  Rez. von Uwe Kaminsky, DFG-Projekt: Patienten im Großbetrieb der Barmherzigkeit, Ruhr-Universität Bochum
  • Boris, Böhm; Michal Šimůnek (Hrsg.): Verlegt - verstorben - verschwiegen. Tschechische und Deutsche Psychatriepatienten in Böhmen als vergessene Opfer der NS-"Euthanasie", Červerný Kostelec 2016
 • -
  Rez. von Simona Slanicka, Historisches Institut, Universität Bern
  • Fejtová, Olga: „Já pevnĕ vĕřím a vyznávám…“. Rekatolizace na novém mĕste pražském v dobĕ pobĕlohorské, Prag 2012
 • -
  Rez. von Martina Winkler, Universität Bremen
  • Knapík, Jiří (Hrsg.): Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech [Kinder, Jugend und Sozialismus in der Tschechoslowakei in den 50er und 60er Jahren]. , Opava 2014
 • -
  Rez. von Sebastian Paul, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung Marburg
  • Rychlík, Jan; Rychlíková, Magdaléna: Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919-1939 [Die wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Entwicklung der Podkarpatská Rus 1919–1939]. , Prag 2013
 • -
  Rez. von Daniel Šitera, Universität Leipzig
  • Myant, Martin; Drahokoupil, Jan: Tranzitivní ekonomiky [Transition Economies]. Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie [Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia], Prag 2013
 • -
  Rez. von Cathleen Giustino, Department of History, Auburn University
  • Franc, Martin; Knapík, Jiří: Volný čas v českých zemích, 1957–1967 [Free Time in the Bohemian Lands, 1957-1967]. , Praha 2013
 • -
  Rez. von Jiri Staif, Charles University, Prague
  • Kučera, Rudolf: Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914–1918 [Rationed Life: War, Everyday Life and Labour Politics in the Bohemian Lands 1914-1918], Prag 2013
 • -
  Rez. von Blanka Koffer, Institut für Geschichtswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin
  • Ševeček, Ondřej; Jemelka, Martin (Hrsg.): Company Towns of the Baťa Concern. History – Cases – Architecture, Stuttgart 2013
  • Ehrenbold, Tobias: Bata. Schuhe für die Welt, Geschichten aus der Schweiz, Baden 2012
  • weitere Titel ...
 • -
  Rez. von Lothar Höbelt, Universität Wien
  • Malíř, Jiří; Bělí, Petr; Dvořák, Jan; Fasora, Lukáš; Malá, Markéta; Markel, Martin; Rája Martin; Stoklásková, Zdeňka: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech [Biographisches Lexikon der Abgeordneten des Mährischen Landtages] 1861–1918. , Brno 2012
 • -
  Rez. von Niklas Perzi, Zentrum für Migrationsforschung im Institut für Geschichte des ländlichen Raums, St. Pölten
  • Konrád, Ota: Nevyvážené vztahy [Unausgewogene Beziehungen]. Československo a Rakousko 1918-1933 [Die Tschechoslowakei und Österreich 1918-1933], Prag 2012
 • -
  Rez. von Christiane Brenner, Collegium Carolinum, München
  • Otáhal, Milan: Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989 [Oppositionelle Strömungen in der tschechischen Gesellschaft 1969–1989]. , Praha 2011
 • -
  Rez. von Mark Stolarik, University of Ottawa
  • Krajčovič, Milan: Slovenské národné hnutie v medzinárodnom kontexte. Od roku 1820 po vznik Slovenského štátu, Bratislava 2010
 • -
  Rez. von Jan Surman, Leibniz Graduate School, Marburg
  • Franc, Martin; Kostlán, Antonín; Míšková, Alena (Hrsg.): Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích [Zu den historischen Wurzeln der Wissenschaft in den böhmischen Ländern], Prag 2010
 • -
  Rez. von Manfred Alexander, Historisches Seminar, Universität Köln
  • Vilímek, Tomáš: Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968 [Solidarität über die Grenzen hinweg. Die Opposition in der ČSSR und der DDR nach 1968], Praha 2010
 • -
  Rez. von Sarah Lemmen, Ludwig Boltzmann Institut für Europäische Geschichte und Öffentlichkeit, Wien
  • Borovička, Michael: Velké dějiny zemí Koruny české [Große Geschichte der Länder der böhmischen Krone]. Cestovatelství [Reisen], Praha 2010
Seite 1 (45 Einträge)
Ausgewählte Optionen
Thema
Sprache