Sortieren nach:
 • -
  Rez. von Uwe Kaminsky, DFG-Projekt: Patienten im Großbetrieb der Barmherzigkeit, Ruhr-Universität Bochum
  • Boris, Böhm; Michal Šimůnek (Hrsg.): Verlegt - verstorben - verschwiegen. Tschechische und Deutsche Psychatriepatienten in Böhmen als vergessene Opfer der NS-"Euthanasie", Červerný Kostelec 2016
 • -
  Rez. von Martina Winkler, Universität Bremen
  • Knapík, Jiří (Hrsg.): Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech [Kinder, Jugend und Sozialismus in der Tschechoslowakei in den 50er und 60er Jahren], Opava 2014
 • -
  Rez. von Jiri Staif, Charles University, Prague
  • Kučera, Rudolf: Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914–1918 [Rationed Life: War, Everyday Life and Labour Politics in the Bohemian Lands 1914-1918], Prag 2013
 • -
  Rez. von Lothar Höbelt, Universität Wien
  • Malíř, Jiří; Bělí, Petr; Dvořák, Jan; Fasora, Lukáš; Malá, Markéta; Markel, Martin; Rája Martin; Stoklásková, Zdeňka: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech [Biographisches Lexikon der Abgeordneten des Mährischen Landtages] 1861–1918, Brno 2012
 • -
  Rez. von Niklas Perzi, Zentrum für Migrationsforschung im Institut für Geschichte des ländlichen Raums, St. Pölten
  Konrád, Ota: Nevyvážené vztahy [Unausgewogene Beziehungen], Prag 2012
 • -
  Rez. von Christiane Brenner, Collegium Carolinum, München
  • Otáhal, Milan: Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989 [Oppositionelle Strömungen in der tschechischen Gesellschaft 1969–1989], Praha 2011
 • -
  Rez. von Mark Stolarik, University of Ottawa
  • Krajčovič, Milan: Slovenské národné hnutie v medzinárodnom kontexte. Od roku 1820 po vznik Slovenského štátu, Bratislava 2010
 • -
  Rez. von Manfred Alexander, Historisches Seminar, Universität Köln
  • Vilímek, Tomáš: Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968 [Solidarität über die Grenzen hinweg. Die Opposition in der ČSSR und der DDR nach 1968], Praha 2010
 • -
  Rez. von Christiane Brenner, Collegium Carolinum, München
  • Pullmann, Michal: Konec experimentu [Das Ende des Experiments]. Přestavba a pád komunismu v Československu, Prag 2011
 • -
  Rez. von Peter Heumos, Moosburg
  • Rákosník, Jakub: Sovětizace sociálního státu [Die Sowjetisierung des Sozialstaates]. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945 1960 [Das volksdemokratische Regime und die sozialen Rechte der Bürger in der Tschechoslowakei 1945-1960], Prag 2010
 • -
  Rez. von Martin Pavlík, München
  • Zídek, Petr; Sieber, Karel: Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989. [Die Tschechoslowakei und das subsaharische Afrika in den Jahren 1948-1989], Prag 2007
  • Zídek, Petr; Sieber, Karel: Československo a Blízký východ v letech 1948-1989 [Die Tschechoslowakei und der Nahe Osten in den Jahren 1948-1989], Prag 2009
 • -
  Rez. von Muriel Blaive, Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres, Vienna
  Kopeček, Michal: Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960, Prag 2009
 • -
  Rez. von Sabine Stach, Institut für Kulturwissenschaften, Universität Leipzig
  • Blažek, Petr; Eichler, Patrik; Jareš, Jakub (Hrsg.): Jan Palach '69, Prag 2009
 • -
  Rez. von Alfons Adam, Institut Terezínské iniciativy, Praha
  • Čapková, Kateřina; Frankl, Michal: Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933–1938 [Unsichere Zuflucht. Die Tschechoslowakei und die Flüchtlinge vor dem Nationalsozialismus 1933-1938], Praha 2008
 • -
  Rez. von Karel Hruza, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
  • Sommer, Petr; Třeštík, Dušan; Žemlička, Josef (Hrsg.): Přemyslovci. Budování českého státu, Prag 2009
 • -
  Rez. von Karel Hruza, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
  • Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). [Böhmen im Zeitalter der Fürstenherrschaft (1034–1198)], Prag 2007
 • -
  Rez. von Karel Hruza, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
  • Šmahel, František: Cesta Karla IV. do Francie 1377-1378 [Die Reise Karls IV. nach Frankreich 1377-1378], Prag 2006
 • -
  Rez. von Hans Lemberg, Fachbereich Geschichte und Kulturwissenschaften, Philipps-Universität Marburg
  • Koschmal, Walter; Nekula, Marek; Rogall, Joachim (Hrsg.): Deutsche und Tschechen. Geschichte - Kultur - Politik, München 2001
  • Koschmal, Walter; Nekula, Marek; Rogall, Joachim (Hrsg.): Cesi a Nemci (Tschechen und Deutsche). Dejiny - kultura - politika, Praha 2001