Rezensionen/

Sortieren nach:
 • -
  Rez. von Muriel Blaive, Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres, Vienna
  Kopeček, Michal: Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960, Prag 2009
 • -
  Rez. von Maciej Górny, Zentrum für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften
  • Nodl, Martin: Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století (deutsch: Geschichtsschreibung zwischen Wissenschaft und Politik. Erwägungen über die Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts), Brno 2007
 • -
  Rez. von Halina Beresneviciute-Nosalova, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universität Leipzig
  • Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Malíř, Jiří; Vykoupil, Libor (Hrsg.): Člověk na Moravě v první polovině 20. století [The Human in Moravia. The First Half of the Twentieth Century], Brno 2006
 • -
  Rez. von Sarah Lemmen, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig
  • Rozhon, Vladimir: Ceští cestovatelé a obraz zámorí v ceské spolecnosti [Tschechische Reisende und das Bild von Übersee in der tschechischen Gesellschaft], Prag 2005
 • -
  Rez. von Halina Beresnevicute-Nosalova, GWZO, Leipzig Email:
  • Fasora, Lukas; Hanus, Jiri, Malir, Jiri (Hrsg.): Clovek na Morave. 19. stoleti (The Human in Moravia. The nineteenth century), Brno 2004
 • -
  Rez. von Heinrich Georg Jiri Kosta, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
  • Capková, Katerina: Ceši, Nemci, Zidé?. Národní identita Zidu v Cechách 1918-1938, Prag 2005
 • -
  Rez. von Andreas R. Hofmann, GWZO Leipzig
  • Horská, Pavla; Maur, Eduard; Musil, Jiří: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa [Die Geburt der Großstadt. Die Urbanisierung der böhmischen Länder und Europa], Praha 2002