Balkanromania in Bewegung

Balkanromania in Bewegung

Veranstalter
Balkanromanistenverband e.V.
Veranstaltungsort
Friedrich-Schiller-Universität Jena
PLZ
07743
Ort
Jena
Land
Deutschland
Findet statt
In Präsenz
Vom - Bis
26.09.2024 - 27.09.2024
Deadline
31.05.2024
Von
Peter Mario Kreuter, Redaktion "Südost-Forschungen", Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung

Balkanromania in Bewegung

15. Balkanromanistentag, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 26. und 27. September 2024

Romania orientală în mișcare

Conferință a Societății [germane] pentru Romanistică Orientală [Balkanromanistenverband]
Universitatea „Friedrich Schiller“ din Jena, 26 și 27 septembrie 2024

Balkanromania in Bewegung

In memoriam Johannes Kramer – der mit großem und unermüdlichen Engagement zeigte, wie beweglich und vielfältig die Romania ist. Er hat uns am 19. Dezember 2023 verlassen.

Einem angeblichen Diktum Winston Churchills zufolge habe der Balkan mehr Geschichte, als er verdauen könne. Sicher ist, dass Südosteuropa nicht nur eine bewegte Geschichte vorweisen kann, sondern dass sich aufgrund ganz unterschiedlicher Rahmenbedingungen eine Vielzahl von Völkern im Laufe der Zeit durch diesen Großraum bewegt hat.

Auch jenseits solcher recht allgemein gehaltener Aussagen finden wir viel Bewegung auf allen Manifestationsebenen in Südosteuropa und dementsprechend auch in der Balkanromania.

Da wäre – ganz aktuell – das Fach selbst, das sich neu verorten, das sich von historischer oder philologischer Spezialforschung zu einem stärker interdisziplinären Fach, das verschiedene Perspektiven vereint und zusammenbringt, wandeln muss.

Reiseliteratur mag als Erstes einfallen, wirft man einen Blick auf die Literatur. Doch ist die Literatur selber in Bewegung, und allzu oft fand sie im Exil statt, dem Endpunkt einer Bewegung. Ein Beispiel dafür sind die Literaturen, die je nach neuen Wahlheimaten der Muttersprachler:innen der Balkanromania in literarischen Texten (vielfach) die alte Heimat vor der Erfahrung an neuen Orten spiegeln, aber auch ganz neue soziokulturelle Einflüsse aufnehmen und sich dadurch einer sprachlichen und thematischen Veränderung unterziehen. Mitunter findet unter dem Einfluss des neuen (Erfahrungs-)Raums sogar ein Sprachwechsel statt.

Nicht nur vor Ort, sondern auch an neuen Heimaten werden zum Teil folkloristische Traditionen, der Tanz – als konkrete Bewegung sui generis – wie der Căluş oder die Sîrbă zelebriert.

Selbst wenn die Transhumanz, diese frühe Form der Arbeitsmigration im Hirtenwesen, fast nicht mehr stattfindet – Günstigflüge, Reisebusse und PKW sind nun die modi vivendi, um das Einkommen der Sprecher:innen balkanromanischer Varietäten an ertragreicherer Stelle zu verdienen. Damit bewegt sich auch die Sprache, die Menschen nehmen sie mit, Sprachkontakte entstehen, aber auch neue Sprachinseln, und je nach neuem Kontext verändert sich die Sprache. Unterschiedliche Zusammenhänge des Tradierens und Verlierens lassen sich in der globalisierten Gegenwart neu untersuchen.

Auf linguistischer Ebene sind dynamische Entwicklungen der Jugendsprache genauso zu beobachten wie Wandlungen in Grammatik oder Syntax. Bewegte Bilder haben in Rumänien eine lange Tradition; das rumänische Kino genießt einen guten Ruf.

Und die Jahrzehnte äußerst eingeschränkter Bewegungsmöglichkeiten während des kommunistischen Regimes sind längst überwunden – gerade erst vor kurzem konnte Rumänien den Beitritt zum Schengenraum feiern, was die Bewegungsfreiheit in Europa sichert.

Dass sich Rollenbilder und Zuschreibungen zu den Geschlechtern ebenfalls in Bewegung befinden, rundet diese kleine Ideenschau ab.

Dies sind einige der Themenfelder, die für den kommenden Balkanromanistentag interessant sein könnten. Aber selbstverständlich steht er allem offen, was die Balkanromania in Bewegung zeigt.

Die Frist zur Einreichung von Vortragsideen endet am 31. Mai 2024. Für jeden Vortrag sind 30 Minuten vorgesehen – 20 Minuten für die Präsentation und 10 Minuten für die Diskussion.

Vortragstitel samt Abstract sind an folgende Email zu senden: brt2024@uni-jena.de

Romania orientală în mișcare

In memoriam Johannes Kramer – pentru marele și neobositul său angajament în a arăta cât de variată și versatilă este Romania. Johannes Kramer a plecat dintre noi la 19 decembrie 2023.

Balcanii produc mai multă istorie decât pot ei digera, ar fi spus Winston Churchill. Sigur că Europa de Sud-Est a cunoscut o istorie zbuciumată, plină de evenimente. O mulțime de popoare s-au mișcat în acest mare spațiu geografic de-a lungul timpului, în mereu alte circumstanțe.
Chiar și dincolo de astfel de afirmații prea generale, este multă mișcare la toate nivelurile de manifestare în Europa de Sud-Est și, în consecință, și în Romania orientală sau balcanică.
Disciplinele care se preocupă de Romania orientală trebuie ele însele să se repoziționeze, trebuie să treacă de la cercetarea istorică sau filologică specializată la un complex interdisciplinar, care reunește multiple perspective.
Literatura de călătorie poate fi primul lucru care ne vine în minte atunci când ne gândim la literatură. Dar literatura însăși este în mișcare și, de prea multe ori, s-a născut în exil, punctul final al unei deplasări. Un exemplu în acest sens sunt literaturile care, în funcție de noile țări de adopție ale vorbitorilor nativi ai unei limbi romanice orientale, reflectă (polivalent) nu numai vechea patrie de dinaintea experienței lor în noile locuri, ci absorb și influențe socio-culturale complet noi și se deschid astfel unor metamorfoze care merg de le limbă până la conținuturi. Uneori, sub influența noului spațiu experiențial limba de expresie literară este înlocuită cu totul.
Tradițiile folclorice, dansul – ca mișcare concretă sui generis –, cum ar fi Călușul sau Sîrba, sunt uneori celebrate nu numai la nivel local, ci și în noile patrii.
Chiar dacă transhumanța, această formă timpurie de migrație a forței de muncă, aproape că nu se mai întâlnește – zborurile ieftine, autocarele și automobilele sunt acum modi vivendi pentru obținerea de venituri pentru vorbitorii de varietăți romanice balcanice în locuri mai profitabile. Ca urmare, și limba se află în mișcare, oamenii o iau cu ei, apar noi contacte lingvistice, dar și insule lingvistice, iar limba se schimbă în funcție de noul context. Diferitele contexte și complexe ale transmiterii și pierderii tradițiilor se cer reexaminate în prezentul globalizat.
Putem avea în vedere și evoluțiile dinamice din limbajul tinerilor, precum și schimbările în domeniul gramaticii, al sintaxei. Imaginile în mișcare au o tradiție îndelungată în România; cinematograful românesc se bucură de o bună reputație.
Pe de altă parte, timpurile în care libera circulație era sever restricționată au fost de mult depășite – România a putut sărbători recent încă o etapă a aderării la Spațiul Schengen, care asigură libertatea de circulație în Europa.
Faptul că modelele de rol și atribuțiile de gen sunt, de asemenea, în schimbare completează acest scurt repertoriu de idei.
Acestea sunt câteva dintre subiectele care ar putea fi de interes pentru conferința noastră. Dar, bineînțeles, aceasta este deschisă la tot ceea ce arată România orientală în mișcare.
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor este 31 mai 2024. Pentru fiecare prezentare sunt rezervate 30 de minute – 20 de minute pentru prezentare și 10 minute pentru discuții.
Titlurile și rezumatele prezentărilor vor fi trimise la următoarea adresă de e-mail: brt2024@uni-jena.de

Kontakt

Dr. Peter Mario Kreuter
Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa
kreuter@ios-regensburg.de

http://balkanromanistenverband.de
Redaktion
Veröffentlicht am
Klassifikation
Weitere Informationen
Land Veranstaltung
Sprach(en) der Veranstaltung
Deutsch, Romanian
Sprache der Ankündigung