Unermessliche Verluste und ihre Bewältigung: die Bevölkerung der Europäischen Großstädte und der Erste Weltkrieg

Unermessliche Verluste und ihre Bewältigung: die Bevölkerung der Europäischen Großstädte und der Erste Weltkrieg

Veranstalter
Archiv der Hauptstadt Prag; Historisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik; Fakultät der humanistischen Studien der Karls-Universität Prag; Wiener Stadt- und Landesarchiv; Institut für Zeitgeschichte Universität Wien; Lehrstuhl für Neueste Geschichte Goethe-Universität Frankfurt am Main
Veranstaltungsort
Clam-Gallas Palais, Husova Str. 20, Prag 1
Ort
Prag
Land
Czech Republic
Vom - Bis
07.10.2014 - 08.10.2014
Von
Olga Fejtova

33. Internationale Tagung des Archivs der Hauptstadt Prag

Programm

Úterý 7. října 2014 / Dienstag 7. Oktober 2014

8:30–9:00 Prezence / Registrierung
9:00–10:45
Václav Ledvinka – Jan Němeček: Zahájení konference / Eröffnungswort
Jiří Pešek: Úvodní slovo a koncepce konference / Einführung zur Tagung
Włodzimierz Borodziej – Maciej Górny: Mobilisierung und Besatzung in den Großstädten Ostmitteleuropas / Mobilizace a okupace ve velkoměstech střední a východní Evropy
Diskuse / Diskussion

10:45–11:05 Přestávka / Kaffeepause

11:05–12:30
Andreas Weigl: Versorgungsnot. Kriegsfolgen. Herausforderung für die kommunale und staatliche Verwaltung in der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien in der ersten Kriegsphase (1914–1916) / Zásobovací nouze. Důsledky války jako výzva pro komunální i státní správu v císařském hlavním a residenčním městě Vídni v prvých letech války (1914–1916)
Ismee Tames: The liminal moment: Amsterdam versus Antwerp from peace to war in 1914 / Hraniční okamžik: Amsterdam versus Antverpy mezi mírem a válkou v roce 1914
Jana Konvičná: I. světová válka a pražská samospráva / Der Erste Weltkrieg und die Prager Selbstverwaltung
Diskuse / Diskussion

12:30–14:00 Polední přestávka / Mittagspause

14:00–15:30 Sekce A / Sektion A
Christoph Cornelißen: Die Großstädte im Großen Krieg / Velkoměsta ve Velké válce
Jan Horský: Demografické jevy jako indikátor vnitroměstské krize v době I. světové války? / Populationsveränderungen als Indikator einer innenstädtischen Krise während des I. Weltkrieges
Karel Řeháček: Populační změny v Plzni vyvolané válkou v letech 1914–1918 a jejich důsledky / Der Krieg als Ursache der Populationsveränderungen in Pilsen 1914–1918
Diskuse / Diskussion

14:00–15:30 Sekce B / Sektion B
Stanislav Knob: Ostrava ve válce: příklad průmyslové aglomerace / Ostrau im Kriege: das Beispiel einer Industrieagglomeration
Martina Halířová: Pardubice a Velká válka, diskusní příspěvek / Pardubitz und der Große Krieg, Diskussionsbeitrag
Jiří Vlasák: „Pociťujeme všichni dobu válečnou…“ Dvojí pohled na Velkou válku očima ševce Hrocha, diskusní příspěvek / „Wir alle empfinden diese Kriegszeit...“ Der Erste Weltkrieg durch die Augen eines Prager Schusters, Diskussionsbeitrag
Diskuse / Diskussion

15:30–15:50 Přestávka / Kaffeepause

15:50–17:15 Sekce A / Sektion A
Christoph Rass: Mapping military casualties of the Great War on civil society / Jak zmapovat civilní oběti I. světové války
Bartosz Ogórek: Scarred by war. Consequences of the Great War for the population of Krakow – an antropometric evidence / Poznamenáni válkou. Důsledky I. světové války pro krakovské obyvatelstvo – antropometrická zjištění
Jörg Vögele: "Krieg ist gut für Babies!" Säuglingssterblichkeit und die Entwicklung der Säuglingsfürsorge in deutschen Großstädten im Ersten Weltkrieg (mit besonderem Blick auf Stadt und Regierungsbezirk Düsseldorf) / „Válka je pro děti dobrá!“ Kojenecká úmrtnost a péče o kojence v německých velkoměstech za I. světové války (město a správní okres Düsseldorf)
Diskuse / Diskussion

15:50–17:15 Sekce B / Sektion B
Jaroslav Jásek: Vodovody a kanalizace na území válečné Prahy a v okolních obcích – jejich provoz a kvalita / Wasserleitungen und Abwasser in Prag und in den Vorstädten der Kriegsjahre: Wasserqualität und Alltag
Václav Šmidrkal: Rozpad impéria a „kultura vítězství“: ovládání veřejného prostoru v Praze, 1918–1919 diskusní příspěvek / Zerfall des Imperiums und die „Siegeskultur“ im Prager öffentlichen Raum 1918–1919 Diskussionsbeitrag
David Hubený: Zajištění bezpečnosti v poválečné Praze, diskusní příspěvek / Öffentliche Sicherheit im Prag der Nachkriegszeit, Diskussionsbeitrag
Diskuse / Diskussion

19:00 Společenský večer pro účastníky konference/ Soirée für die Tagungsteilnehmer

Středa 8. října 2014 / Mittwoch 8. Oktober 2014

8:30–9:00 Prezence / Registrierung
9:00–10:30
Victor Dönninghaus: Der Frust einer ganzen Metropole entlädt sich – die antideutschen Pogrome in Moskau im Mai 1915: Täter – Opfer – Zuschauer / Jak se vybila frustrace metropole: moskevské protiněmecké pogromy v květnu 1915: Pachatelé – oběti – diváci
Frank M. Schuster: Die zentralpolnische Industriestadt Lodz zwischen Russen und Deutschen 1914–1918 / Průmyslové město středního Polska Lodž mezi Rusy a Němci 1914–1918
Konrad Meus: The Lviv Chamber of Commerce and Industry during World War I / Lvovská Obchodní a průmyslová komora za I. světové války
Diskuse / Diskussion

10:30–10:55 Přestávka/ Kaffeepause

10:55–12:30
Gabriela Dudeková: „Naši“ a problém zásobovania. Snahy o samozásobiteľský charakter Prešporka / Bratislavy počas prvej svetovej vojny / "Die Unsrigen" und die Selbst- / Lebensmittelversorgung in Pressburg während des Ersten Weltkriegs
Roman Sandgruber: Die Wiener Millionäre im Großen Krieg / Vídeňští milionáři za I. světové války
Stanislav Balík: Odraz I. světové války v pražské právnické obci / Wie sich der Ersten Weltkrieg in der Prager Juristengemeinde widerspiegelte
Diskuse / Diskussion

12:30–14:00 Polední přestávka / Mittagspause

14:00–15:30
Petr Svobodný: Pražské univerzity (česká a německá) za I. světové války / Die Prager tschechische und deutsche Universität im Ersten Weltkrieg
Milada Sekyrková: Technici pro císaře pána nebo pro sebe? Pražské technické vysoké školy a I. světová válka / Die Techniker für den Kaiser oder für sich selbst? Die Prager Technischen Hochschulen und der I. Weltkrieg
Marek Podlasiak: Theateralltag im Ersten Weltkrieg. Berliner Metropole und die westpreußische Provinz / Divadelní každodennost za I. světové války: Berlínská metropole a západopruská provincie
Diskuse / Diskussion

15:30–15:50 Přestávka / Kaffeepause

15:50–17:10
Sabine Mecking: Verwaltung und Kriegsalltag einer Garnisonstadt: Die Provinzialhauptstadt Münster / Správa a válečná každodennost posádkového města. Münster jako hlavní město provincie
Christoph Strupp: Der Krieg als Katalysator politischen und administrativen Wandels in Hamburg / Válka jako katalyzátor politických a administrativních proměn v Hamburku
Alfred Pfoser: Im Epizentrum des Zusammenbruchs. Wien in den Jahren 1916-1918 / V epicentru zhroucení. Vídeň v letech 1916–1918
Diskuse / Diskussion
17:10–17:30 Jiří Pešek Závěrečné slovo / Schlusswort

Kontakt

Mgr. Veronika Knotková
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tschechische Republik

Tel.: 00420 236 004 063
E-mail: Veronika.Knotkova@praha.eu

http://www.ahmp.cz/eng/index.html?mid=39&wstyle=0&page=