2 Joint-Fellowships "Provenance Research" (Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations Istanbul)

2 Joint-Fellowships "Provenance research" (Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations, Istanbul)

Institution
Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED)
PLZ
34433
Ort
Istanbul
Land
Turkey
Bewerbungsschluss
07.06.2023
Von
Birgit Sporleder, Zentralarchiv, Staatliche Museen zu Berlin

2 Joint-Fellowships "Provenance Research" (Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations Istanbul)

The Staatliche Museen zu Berlin ‒ Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SMB ‒ SPK) and Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) invite applications for two newly established SMB-ANAMED Joint Fellowships in Provenance Research (each 75 Prozent).

2 SMB-Anamed Buluntu Kaynak Calismalari Ortak Arastirma Destegi (Doktor Sonrasi Arastirmacilar Icin)

Berlin Ulusal Müzesi - Staatliche Museen zu Berlin Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SMB ‒ SPK) ve Koc Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Arastırma Merkezi (ANAMED), yeni actigi iki SMB-ANAMED Buluntu Kaynak Calısmaları Ortak Arastirma Destegi (her biri % 75) için basvurularinizi bekliyor.

2 Joint-Fellowships "Provenance research" (Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations, Istanbul)

The Staatliche Museen zu Berlin ‒ Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SMB ‒ SPK) and Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) invite applications for two newly established SMB-ANAMED Joint Fellowships in Provenance Research (each 75%). The fellowships will support two post-doctoral scholars to conduct research on the circumstances of the excavation of archaeological objects from Sam'al, Didyma, and Samarra in the Ottoman Empire and their export to Berlin during the late 19th/early 20th century. Selected fellows will be expected to research the change of ownership of finds from the localities mentioned in Ottoman archives and to help establish a Turkish-German network of experts, exchange of data, and scientific contacts. The fellowships are funded with the generous support of the Deutsche Zentrum Kulturgutverluste (DZK, German Lost Art Foundation).

The Staatliche Museen zu Berlin, with its numerous institutions that have evolved over generations, constitutes an encyclopedic museum, spread over many different sites, that aims to preserve, research, and display art treasures and cultural artifacts dating from all human history, and educate the public about their importance. The Staatliche Museen zu Berlin’s collections encompass the fields of European and non-European art, archaeology, and ethnology from virtually all nations, cultures, and periods.

ANAMED, located in Beyoğlu, İstanbul is dedicated to fostering research on the archaeology, art, heritage, and history of Anatolia through fellowships, exhibitions, symposia, publications, and library collections and services. Selected post-doctoral fellows will be formally affiliated with ANAMED and will reside at ANAMED in Istanbul.

QUALIFICATIONS
Successful applicants will have a strong combination of the following qualifications:
- PhD in a related field (i.e., archaeology, history, art history, heritage studies, museum studies, and/or related social sciences and humanities field(s) granted after 15 September 2018)
- Demonstrated expertise in Ottoman archival research on any of the above-mentioned fields
- Demonstrated interpersonal, organizational, and collaborative skills for working within teams
- Ability to work independently and to prioritize multiple, simultaneous projects
- Advanced proficiency in reading Ottoman Turkish and translating primary source materials from archives to both modern Turkish and English or German
- Ability to communicate effectively (written and spoken) in English and Turkish with project-related researchers as well as Koç University faculty, administration, staff, and students
- Reading or more advanced proficiency in German Sütterlin-/Current handwriting (and additionally, French) is preferred
- Flexibility in work schedule, as needed
- No military obligations for Turkish candidates
- Readiness to travel to Berlin, likely twice

COMPENSATION AND BENEFITS
The successful applicant will be provided accommodation in Istanbul, a fellowship stipend commensurate with experience, health benefits, a research account, and assorted other benefits.

TERM
The successful applicant will be ready to start the one-year fellowship on 25 September 2023. Fellowship term extension thereafter to a maximum of two years total is contingent on a review of project progress and available funding.

APPLICATION MATERIALS & SUBMISSION
Required application materials include the following:
(1) applicants should complete the ONLINE APPLICATION FORM: https://kocuniversitesi.formstack.com/forms/anamed_smb
(2) an application letter detailing the applicant’s relevant experience and motivation to participate in the research of this particular fellowship
(3) an updated Curriculum Vitae
(4) the names and emails of two referees familiar with the applicant’s experience. Up to two relevant publications or writing samples are welcome, also.

Applicant materials must be submitted via the ONLINE APPLICATION FORM. Questions should be addressed to anamedapplication@ku.edu.tr.

Application review will commence on June 7th, 2023 and continue until the position is filled, with an estimated fellowship start date of 25 September 2023.

2 SMB-Anamed Buluntu Kaynak Calismalari Ortak Arastirma Destegi (Doktor Sonrasi Arastirmacilar Icin)

Berlin Ulusal Müzesi - Staatliche Museen zu Berlin Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SMB ‒ SPK) ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), yeni açtığı iki SMB-ANAMED Buluntu Kaynak Çalışmaları Ortak Araştırma Desteği (her biri %75) için başvurularınızı bekliyor. Bir yıl süreli araştırma, 19. Yüzyıl sonları 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Sam'al, Didyma ve Samarra'dan Berlin'e giden arkeolojik nesnelerin kazı çalışmaları ve yurt dışına çıkarılma koşulları üzerine araştırma yapmak üzere iki doktora sonrası araştırmacıyı destekleyecektir. Seçilen araştırmacı(lar)ın seçilen objelerin buluntu yerlerinin araştırılması, bir Türk-Alman uzman ağı kurması, veri ve bilimsel temas alışverişinde bulunması beklenmektedir. Ayrıca, bursiyer(ler)in Osmanlı perspektifini araştırabilmek için İstanbul'da çalışmaları beklenecektir. Bursiyerler, Deutsche Zentrum Kulturgutverluste (DZK - Alman Kayıp Kültür Varlıkları Merkezi) proje fonları tarafından finanse edilecek ve resmi olarak ANAMED'e bağlı olacaklar.

Staatliche Museen zu Berlin, nesiller boyunca gelişen çok sayıda kurumuyla, tüm insanlık tarihinden kalma sanat hazinelerini ve kültürel eserlerini korumayı, araştırmayı, sergilemeyi ve bunların önemi hakkında halkı eğitmeyi amaçlayan, birçok farklı alana yayılmış ansiklopedik bir müzedir. Staatliche Museen zu Berlin'in koleksiyonları, Avrupa ve Avrupa dışı sanat, arkeoloji ve etnoloji alanlarında hemen hemen tüm ulus, kültür ve dönemleri kapsamaktadır.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Koç Üniversitesi bünyesinde yer alan ANAMED, araştırma destek hibeleri, sergiler, sempozyumlar, projeler, yayınlar ve kütüphane koleksiyonları ve hizmetleri aracılığıyla Anadolu'nun arkeolojisi, sanatı, mirası ve tarihi üzerine araştırmaları teşvik etmeye adanmış bir araştırma merkezidir.

NİTELİKLER
Başarılı başvuru sahipleri aşağıdaki niteliklerin güçlü bir kombinasyonuna sahip olmalıdır:
- İlgili bir uzmanlık alanında (örneğin, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, kültür mirası ve müze çalışmaları ve/veya ilgili sosyal ve beşeri bilimler alan(lar)ında müze çalışmalarında 15 Eylül 2018'den sonra edinilmiş) doktora derecesine sahip olması;
- Arkeoloji, tarih ve/veya ilgili uzmanlık alanlarında arşivler üzerine çalışma konusunda deneyimli olması;
- Ekip içi çalışma, kişilerarası, organizasyonel ve işbirliğine dayalı iletişim kurabilme becerilerine sahip olması;
- Bağımsız çalışabilme ve aynı anda birden fazla projeyi yönetebilme becerisi;
- Arşivlerde bulunan birincil kaynak tarihi belgeleri modern Türkçe, Almanca ve İngilizceye tercüme etmek için Osmanlıca okuma becerisi;
- Proje ile ilgili araştırmacıların yanı sıra Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, yönetimi, personeli ve öğrencileri ile İngilizce ve Türkçe dillerinde etkili iletişim kurabilme (yazılı ve sözlü);
- Almanca Sütterlin-/Güncel el yazısı (ve ek olarak Fransızca) okuma veya daha ileri düzeyde yeterlilik tercih sebebidir;
- Gerektiğinde çalışma programında esneklik beklenebilir;
- Türk adaylar için askerlik yükümlülüğü olmamalıdır.
- Adayların Berlin’e en az iki kere seyahat etmelerinde engelleri olmamalıdır.

SAĞLANACAK İMKANLAR
Başarılı başvuru sahibine İstanbul'da ANAMED Misafirhanesinde konaklama, deneyimle orantılı bir araştırma destek hibesi, yabancı adaylar için ikamet izni alınması, sağlık sigortası, bir araştırma bütçesi ve çeşitli diğer yardımlar sağlanacaktır.

PROJE DÖNEMİ ve SÜRESİ
Başarılı adayın, 25 Eylül 2023 tarihinde bir yıllık araştırma programına başlaması beklenmektedir. Sözleşmenin yenilenmesi, projenin ilerlemesine ve mevcut finansmana bağlı olarak ileride değerlendirilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
Gerekli başvuru materyalleri şunlardır;
(1) ONLINE BAŞVURU FORMU doldurulmalıdır (https://kocuniversitesi.formstack.com/forms/anamed_smb)
(2) Başvuru sahibinin ilgili deneyimini ve bursu kazanma motivasyonunu detaylandıran bir başvuru mektubu;
(3) Özgeçmiş ve
(4) Başvuru sahibinin deneyimini bilen iki hakemin isimleri ve e-postaları.
En fazla iki ilgili yayın veya yazı örneği de eklenmesi tercih edilir.

Başvuru materyalleri ONLINE BAŞVURU FORMU aracılığıyla gönderilmelidir. Sorular anamedapplication@ku.edu.tr adresine yöneltilmelidir.

Başvuru değerlendirmesi 7 Haziran 2023 tarihinde başlayacak olup bursun başlangıç tarihi 25 Eylül 2023'tür.

Redaktion
Veröffentlicht am
Klassifikation
Epoche(n)
Weitere Informationen
Land Veranstaltung
Arbeitssprache(n)
Englisch
rda_languageOfExpression_stip