Opera historica. Journal of Early Modern History 16 (2015), 1

Titel der Ausgabe 
Opera historica. Journal of Early Modern History 16 (2015), 1
Zeitschriftentitel 
Weiterer Titel 

Erschienen
České Budějovice 2015: Nakladatelství Lidové noviny
Erscheint 
biannual
ISBN
1805-790X
Anzahl Seiten
175 S.
Preis
Kč 165,00

 

Kontakt

Institution
Opera historica
Land
Czech Republic
c/o
Historický ústav Filozofické fakulty Jihoceské univerzity v Ceských Budejovicích; Vorsitzender der Redaktion: prof. PhDr. Václav Bužek, CSc., <buzek@ff.jcu.cz>
Von
Pražáková, Kateřina

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Ivo Ceman:
Wer war der erste? Zur Methode und dem Gegenstand der Geschichte von Menschenrechte
(Kdo byl první? K metodě a předmětu dějin lidských práv)

Michal Morawetz:
Der Briefwechsel des Grafen Georg Buyoy mit europäischen Wissenschaftlern
(Korespondenční kontakty hraběte Buquoye s evropskými vědci)

Petr Mareš – Miroslav Žitný:
Die Edition der Dokumente vom Adelsgeschlecht Pětipěští z Chýš und Egrberk (1570–1620)
(Ediční zpřístupnění písemností Pětipeských z Chýš a Egrberku (1570–1620)

Rostislav Smíšek:
Margaretha Theresa von Spanien in der symbolischen Sprache der Barockperformanzen
(Markéta Tereza španělská v symbolické řeči barokních performancí)

František Koreš:
Macht, Krieg und der gesellschaftliche Aufstieg in der Geschichte des Adelsgeschlechts Robmháp von Suchá seit dem 16. bis zum 18. Jahrhundert und seine Familienmemoria
(Moc, válka a společenský vzestup v dějinách rodu Robmhápů ze Suché od 16. do 18. století a jejich rodinné paměti)

Weitere Hefte ⇓