Opera historica. Journal of Early Modern History 19 (2018), 1

Titel der Ausgabe 
Opera historica. Journal of Early Modern History 19 (2018), 1
Zeitschriftentitel 

Erschienen
České Budějovice 2018: Nakladatelství Lidové noviny
Erscheint 
biannual
ISBN
ISSN 1805-790X
Anzahl Seiten
152 S.
Preis
169,- Kc

 

Kontakt

Institution
Opera historica
Land
Czech Republic
c/o
Historický ústav Filozofické fakulty Jihoceské univerzity v Ceských Budejovicích; Vorsitzender der Redaktion: prof. PhDr. Václav Bužek, CSc., <buzek@ff.jcu.cz>
Von
Katerina Prazakova

Zeitschrift für die Geschichte der frühen Neuzeit, besonders in Mittel- und Osteuropa.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Wissenschaftliche Studien

Josef Čížek
Komunikativní obraz bitvy u Záblatí
(Das kommunikative Bild der Schlacht bei Záblatí)

Lenka Maršálková
Ferdinand z Ditrichštejna a kanonikáty pro jeho mladšího syna. Příspěvek ke komunikačním strategiím aristokracie z českých zemí v 17. století
(Ferdinand von Ditrichstein und Kanonikate für seinen jüngeren Sohn. Ein Beitrag zu den kommunikativen Strategien der Aristokratie aus dem Königreich Böhmen im 17. Jahrhundert)

Anna Fišerová
Hrabě Jan Nepomuk Karel Krakovský z Kolovrat ve světle inventáře zámku Březnice z roku 1853
(Der Graf Johann Nepomuk Karel Krakovsky von Kolvrat im Lichte des Inventars vom Schloss Březnice aus dem Jahre 1853)

Historiografie und Methodologie

Vladimir Panov
Ivan the Terrible in the Russian Historiography of the 19th-21st Centuries Problems, Methodology, Opinions

Wissenschaftliche Projekte

Josef Hrdlička – Pavel Král
Draft books of Wilhelm Slavata of Chlum and Košumberk (1572–1652). A publication project

Weitere Hefte ⇓