Opera historica 24 (2023), 1

Titel der Ausgabe 
Opera historica 24 (2023), 1
Zeitschriftentitel 

Erschienen
České Budějovice 2023: Nakladatelství Lidové noviny
Anzahl Seiten
175 S.
Preis
Kč 169,00 (€ 6,50)

 

Kontakt

Institution
Opera historica
Land
Czech Republic
c/o
Historický ústav Filozofické fakulty Jihoceské univerzity v Ceských Budejovicích; Vorsitzender der Redaktion: prof. PhDr. Václav Bužek, CSc., <buzek@ff.jcu.cz>
Von
Katerina Prazakova

Inhaltsverzeichnis

Wissenschaftliche Studien

Lenka Veselá
Knihovny olomouckých kanovníků v letech 1565-1642
Bibliotheken der Olmützer Kanoniker in den Jahren 1565-1642

Kateřina Pražáková
Saští zpravodajové a diplomaté ve vzbouřené Praze v zimě 1618/1619
Sächsische Berichterstatter und Diplomaten im aufständischen Prag im Winter 1618/1619

František Koreš
Úskalí válečné solidarity. Jan Vilém Mičan z Klinštejna a Roztok za českého stavovského povstání
Die Gefahren der Kriegssolidarität. Jan Vilém Mičan aus Klinštejn und Roztoky während des böhmischen Ständeaufstands

Volodymyr Kyrychenko – Olena Sokalska
„The Treaties and Covenants“ of Pylyp Orlyk of 1710: the influence of social and political circumstances on historical discourse

Filip Vávra
Regensburg or Augsburg? The Perpetual Imperial Diet and the last plague epidemic in 1713/1714 through the eyes of the Bohemian envoy Franz Karl Wratislaw von Mitrowitz

Historiografie und Methodologie
Ivo Cerman
Was early modern natural law secularized? The current debates

Weitere Hefte ⇓